MEDITATIE

Meditatie is een methode om tot zichzelf te komen, wat meer afstand te nemen van eigen gevoelens en gedachten, minder overspoeld te worden door al die interne en externe stimuli, waaraan wij voortdurend onderhevig zijn, maar ook om het daardoor ontstane afgescheiden voelen te verminderen.

Mindfulnessmeditatie richt zich op het veranderen van de attitude t.o.v. vervelende gedachten en gevoelens. Deze blijken vaak uitlokkende en in stand houdende factoren te zijn voor psychische en lichamelijke klachten en problemen. Meditatie gericht op acceptatie van deze gedachten en gevoelens kan gezien worden als een exposure hieraan en kan uiteindelijk leiden tot een groter welbevinden.

Doelen:
  Klachtenvermindering
  Vergroten van opmerkzaamheid
  Bevorderen van een milde, vriendelijke niet zelf veroordelende houding
  Bevorderen van verdragen van vervelende gevoelens/emoties en gedachten
  Bevorderen van zelfacceptatie
  Verminderen van vermijdingsgedrag

Bij voldoende deelnemers (7) wordt er een introductiecursus Mindfulness-meditatie gegeven;

5 bijeenkomsten op zondagen van 9.30 tot 11.30 uur
Bastionstraat 13, Breda. Aanmelden, zie contact

Klik hier voor uitgebreide informatie over mindfulness-meditatie.