MINDFULNESS-MEDITATIE (2/7)

Bij mindfulness gaat het om beoefening van gewaar zijn, een constaterend gewaarworden van wat zich van moment tot moment voordoet in lichaam en geest. Het vraagt een heldere, wakkere, toegewijde aandacht, waarbij ook een houding ontwikkeld wordt van mildheid, liefdevolle vriendelijkheid en mededogen. Deze kwaliteiten groeien naarmate men bewust kiest voor beoefening via meditatie en mindful leven. Mindfulness houdt ook in dat men zich ervan bewust wordt hoe snel een oordeel gevormd wordt en hoe dit als een vooroordeel, of als een veroordeling, of zelfs als een zelfveroordeling het denken, het gevoelsleven, maar ook het lichamelijk welbevinden kan be´nvloeden.

Meditatie is een methode om tot zichzelf te komen, wat meer afstand te nemen van eigen gevoelens en gedachten, minder overspoeld te worden door al die interne en externe stimuli, waaraan wij voortdurend onderhevig zijn, maar ook om het daardoor ontstane afgescheiden voelen te verminderen. Door onze wijze van leven zijn wij voortdurend bezig met afbakenen of uitbreiden van ons territorium, dat in dienst staat van leven en overleven, lustbeleving en verwijderen van onlust, gevaar, bedreigingen. Ons Ego is daarvoor uitgerust door opvoeding, scholing en levenservaringen.
We zijn in de ban van ons Ego geraakt.

Dat wij een onlosmakelijk onderdeel zijn van de wereld om ons heen, of in de ruimste zin van het woord, de kosmos, raakt door al ons gedoe op de achtergrond, zo zeer zijn wij in beslag genomen. Wij vergeten dat wij waarnemende wezens zijn, die in voortdurende wisselwerking staan met de wereld om ons heen en dat wij ook invloed uitoefenen.
 


1  2  3  4  5  6  7