MINDFULNESS-MEDITATIE (3/7)

Wij merken onvoldoende op hoe wij onze geest en ons lichaam belasten, hebben onvoldoende in de gaten wat er bij ons binnen komt, eruit gaat of achterblijft. Geleidelijk raken wij overvol, verstrikt in ons denken, in ons hoofd en raken het zicht in ons en op ons zelf kwijt.

Door meditatie komt er een proces op gang. Wij kunnen ons zelf door middel van ons lichaam weer gaan ervaren en verbinding met ons lichaam gaan maken door bewust te worden van het ademen door onze neus en adembeweging in het lichaam.
Lichaam en geest zijn met elkaar verbonden, vormen een eenheid, dus contact met onze geest krijgen wij door bewust stil te staan bij lichamelijke gewaarwordingen, deze gade te slaan met enige verwondering en mildheid.

Wat wij waarnemen nemen wij als vanzelfsprekend als de werkelijkheid waar. Men leert geleidelijk dit los te laten en de toe- eigende invloed van het Ego op het waarnemen te beseffen. We beleven de werkelijkheid. Er vindt een cognitieve vertekening plaats. Dat gaan opmerken vraagt oefening. Bewust observeren van het ademen zorgt ervoor dat het losmakingsproces kan beginnen en men terugkomt in het moment.

Door al het denken en doen kunnen wij verwijderd raken van de diepere lagen van ons ‘zelf’. Het ‘zelf’ kan men beschouwen als de innerlijke lagen van ons Ego. Mediteren is het stilstaan bij hoe binnen en buiten op elkaar inwerken, het is een in balans brengen van beide wisselwerkingen en het ontwikkelen van een metapositie bij beide. Door deze metapositie krijgt men inzichten in zichzelf, gaat men zichzelf beter begrijpen en kan men tot zelfbewuste keuzen en veranderingen van gedrag komen.


1  2  3  4  5  6  7