MINDFULNESS-MEDITATIE (4/7)

Bij mindfulness-meditatie staat men stil bij het eigen innerlijk ervaren van lichamelijke sensaties, reacties, zintuiglijke sensaties, gedachten, geestelijke gevoelens, gemoedstoestanden en het ademen zelf.

Het ademen, dat voortdurend doorgaat en als vaste uitgangsbasis kan blijven dienen bij alles wat wij doen, denken en ervaren. Wat er ook gebeurt, wij kunnen terugkeren naar ons ademen als thuisbasis en houvast. Mindfulness is naar mijn ervaring ook een heartfulness. Het geven van volle aandacht aan wat zich voordoet aan lichaam en geest is altijd liefdevol en dat komt jezelf ten goede. Dat straal je uit, je handelen wordt erdoor gevoed.

Boeddha kreeg door zijn jaren lang beoefenen van mindfulness–meditatie en mindful leven belangrijke inzichten. Deze verwoordde hij in de 4 nobele waarheden en
de 3 kwaliteiten van het leven
. Door deze te erkennen en te herkennen kunnen zij ondersteunend zijn. Het kan helpen bij het relativeren, bij het zoeken naar de juiste levenswijze.

De 4 nobele waarheden zijn:
1. Er is lijden, welke zich in allerlei vormen kan voordoen. Het is vaak moeilijk om dat
    onder ogen te zien en te erkennen dat het er bij hoort en dat het een onlosmakelijk
    onderdeel van het leven is.

2. Er is een oorzaak voor het lijden, welke gezocht moet wordt in de wijze van
    waarnemen, in de gehechtheid van het Ego aan zintuiglijke verlangens, die
    voortvloeien uit wat wij zien, horen, ruiken en proeven en lichamelijk voelen, zoals
    genot. Ook de drang om iets te willen betekenen of iets niet te willen aanvaarden,
    of het willen verwijderen kan, als deze sterk aanwezig is, een bron van lijden
    vormen.


1  2  3  4  5  6  7