MINDFULNESS-MEDITATIE (5/7)

(Vervolg) De 4 nobele waarheden zijn:
3. Er is een pad dat leidt tot het opheffen van lijden, het achtvoudig pad. Dit pad
    geeft richting bij het zoeken naar het juiste begrijpen, denken, spreken, handelen
    en levensonderhoud, ook bij het vinden van de juiste inspanning, opmerkzaamheid
    en concentratie.

4. Het uiteindelijk bereiken van de bevrijding van het lijden, de verandering van de
    relatie met het lijden.

De 3 belangrijke kwaliteiten van het leven:
De vergankelijkheid, de tijdelijkheid van alles.
De onbeheersbaarheid van alles.
Het onbevredigende karakter van alles.

Door deze te erkennen en te herkennen kunnen zij ondersteunend zijn. Het kan helpen bij het relativeren, bij het zoeken naar de juiste levenswijze.

 


1  2  3  4  5  6  7