MINDFULNESS-MEDITATIE (7/7)

Mindfulness beoefenen in het leven van alle dag (2/2)
De trap oplopen of lopen naar een andere ruimte kan met aandacht gebeuren en het daarbij opmerken dat de gedachten al vooruit gaan. Men kan dat lichtjes benoemen met ‘dit is denken’. Dat houdt je in het moment.

Wanneer men met een probleem geconfronteerd wordt of met een vervelende ervaring, kan men dit met aandacht opmerken. Zijn er vergezellende gevoelens of gedachten, dan kan men deze opmerken en opnieuw met mildheid benoemen.

Problemen kunnen ervoor zorgen dat men aan zichzelf gaat twijfelen, zichzelf de schuld gaat geven. Het is dan belangrijk te onderscheiden of er sprake is van zelfveroordeling en als dit het geval is, dit te benoemen.

Zo kun je elke activiteit, elk probleem of elke ervaring als een meditatieobject zien om mindfulness te beoefenen.

Al oefenend zal men merken dat het inzicht in zichzelf toeneemt en dat men zich minder snel vereenzelvigt met wat men waarneemt, wat leidt tot vermindering van kwetsbaarheid en een zekere mate van bevrijding geeft.

Geleidelijk aan wordt mindfulness een geďntegreerd onderdeel van je levenshouding.
Dat heeft invloed op de relatie, de wisselwerking met je omgeving.
Je kent het spreekwoord “ verbeter de wereld, begin bij jezelf “.
Verminderen van het lijden begint met aandachtig waarnemen, aandachtig ademen. Dat biedt ademruimte en bevordert het helder zien.

Mei 2016
Fred Wong-Lun-Hing


1  2  3  4  5  6  7