WERKWIJZE

Het eerste gesprek is een kennismakingsgesprek met als wederzijds doel om tot
haalbare doelstellingen te komen.

Indien dat het geval is volgen er in principe 5 gesprekken, waarna een evaluatie zal
plaatsvinden.

Aan het paramedisch centrum zijn meerdere disciplines verbonden, zie voor details
www.pmcbreda.nl. Indien daarvoor aanleiding is, kan samenwerking geadviseerd
worden.